Bert Slättung tuba (sousafon), Rickard Podgorski trumpet,

Lars Elf saxofoner & klarinett, Dag "Daggen" Söderberg banjo,